MATH 110 Pre Calculus Sınavı ve Kayıtlarıyla ile ilgili duyuru – Yaşar Üniversitesi

MATH 110 Pre Calculus Sınavı ve Kayıtlarıyla ile ilgili duyuru

Flat sınavını geçmiş olan fakültemizin tüm öğrencilerinin girmesi gereken MATH 110 Pre Calculus sınavı 31/01/2017 Salı günü saat 16:30’da yapılacaktır.
Sınavın yapılacağı sınıflar şu şekildedir: Y216 , Y217 ve Y317
Sınav sonuçlarına bağlı olarak başarılı olan öğrenciler MATH 131 dersini alacaklar, başarısız olanlar ise MATH 110 dersini alıp ancak bu dersten geçtikten sonra MATH 131 dersini alma hakkına kavuşacaklardır. Öğrenciler ders kaydı esnasında MATH 131 dersine kayıtlanacak, Salı günü yapılacak sınav sonucuna göre gereken değişiklik öğrenci işleri tarafından yapılacaktır.