7. Uluslararası E-App İzmir Forumu, 14-15 Haziran 2012 – Yaşar Üniversitesi

7. Uluslararası E-App İzmir Forumu, 14-15 Haziran 2012

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde; İnternet Kurulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü olarak; La Haye Konvansiyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte organize edeceğimiz, Sayın Bakanımız Binali YILDIRIM Bey’in 15 Haziran 2012 tarihinde açılışını yapacağı, Türkiye’nin e-Apostil sistemine geçişinin lanse edileceği 7. Uluslararası e-Apostil İzmir Forumunun taslak programı ve programla ilgili her türlü bilgi

http://www.e-appizmirforum.com

adresinde yer almaktadır.

Program (In English):
14 Haziran 2012
12:30 – 13:30 On-site Registration
Welcome & Opening of the Forum
13:30 – 13:40 Leyla Keser Berber,
İstanbul Bilgi University, IT Law Institute
13:40 – 13:50 Ahmet Koltuksuz,
Yaşar University, Head of Computer Engineering
13:50 – 14:30 Christophe Bernasconi, The electronic Apostille Program (e-APP): Introduction and Update,
Deputy Secretary General, Hague Conference on Private International Law (HCCH)
 14:30 – 14:45 Questions & Answers
14:45 – 15:15 Javier Forcada, The implementation of the e-APP in Spain (with a practical demo),
Ministry of Justice, Spain
 15:15 – 15:30 Questions & Answers
15:30 – 15:45 Coffee break
 15:45 – 18:00 Interactive Roundtable: The implementation of the e-APP in other jurisdictions
Peru, Mexico, Uruguay, Chile, United States of America (federal), California, Austria, Czech Republic, Slovenia, Bermuda (UK), South Korea, GeorgiaCo-Moderators:
Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi University, IT Law Institute;
Christophe Bernasconi, HCCH
Each presentation will be followed by a short Q&A session.
This Interactive Roundtable will be continued on the second day.
 18:30 Reception
15 Haziran 2012
 Brief Considerations on e-APP Turkey Project of Related Governmental and Private Institutions
 09:00 – 09:10 Leyla Keser Berber,
İstanbul Bilgi University, IT Law Institute
09:10 – 09:20 Murat Barkan,
Rector, Yaşar University
 09:20 – 09:30 Serhat Özeren,
President of Internet Board of Turkey
 09:30 – 09:40 Özkan Dalbay,
General Manager of Türksat
 09:40 – 09:50 Tayfun Acarer,
President of Turkish Information Communication and Telecommunication Authority
09:50 – 10:10 Binali Yıldırım,
Minister of Transportation, Maritime Affairs and Communication of Republic of Turkey
10:10 – 10:30 Coffee Break
10:30 – 11:45 Interactive Roundtable
Continuation of the Interactive Roundtable of the first dayCo-Moderators:
Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi University, IT Law Institute;
Christophe Bernasconi, HCCHEach presentation will be followed by a short Q&A session.
11:45 – 12:00 Michael Lightowler, Electronic signatures and legal framework,
United Kingdom
12:00 – 12:20 Javier L. Parra G., Recognition of e-Apostilles abroad,
Spain
12:20 – 12:30 Questions & Answers
12:30 – 14:00 Group photo & lunch
The implementation of the e-APP in Turkey
 14:00 – 14:20 İlhan Uran, Apostilles in an Electronic Environment,
Head of IT Department General Directorate of Provincial Administration Ministry of Interior
14:20 – 14:40 Ahmet Aslanpınar, The e-APP as an Information Society Service,
Türksat, e-Government Gateway
14:40 – 15:00 Ahmet Koltuksuz, The Security Aspects of e-APP Turkey Project,
Head of Computer Engineering of Yaşar University
15:00 – 15:20 Mustafa Ünver, e-Signature, m-Signature and Registered e-Mail (REM) Applications as part of the e-APP Turkey project,
Head of IT Departments of ICTA
15:20 – 15:40 Orhan Turan, “The relevance of the e-APP – a notarial perspective“,
Union of Notaries of Turkey
15:40 – 16:00 Osman Tural, e-APP – as a Value Added Service of General Directorate of Turkish Post,
General Director of Turkish Post
16:00 – 16:15 Questions & Answers
16:15 – 16:30 Coffee Break
16:30 – 17:15 Adoption of Conclusions & Recommendations
17:15 – 17:30 Closing of the Forum
Turgut Ayhan Beydoğan, Vice President of the Council of ICTA
Christophe Bernasconi, HCCH
Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi University, IT Law Institute
20:00 Official Dinner (Business attire)
16 Haziran 2012
Excursion

 

Detaylı Bilgi:

Türkiye’nin 1961 yılında taraf olduğu La Haye Konvansiyonunun uluslararası resmi belge trafiğini düzenleyen Apostil Konvansiyonu ülkemizde 1985 yılından beri uygulanmaktadır. Dünyanın en hızlı yayılan ve en çok üyesi bulunan uygulamalarından olan La Haye Konvansiyonu, resmi belgelerin ülkeler arası dolaşımını hızlandırmak, bürokrasiyi azaltmak, klasik kağıt süreçleri ve yarattığı maliyetleri ortadan kaldırmak, iş ve işlemlere hız ve güvenlik kazandırmak amacıyla 2006 yılında tüm üye devletler için e-Apostil uygulamasını başlatmıştır.
e-Apostil uygulaması bireylerin ve şirketlerin uluslar arası iş ve işlemlerinde yaşamlarını ve aktivitelerini son derece kolaylaştırmaktadır. Nitekim Dünya Bankası “Investing Across Boarders” adlı 2010 tarihli Raporunda, aralarında Ülkemizin de bulunduğu 87 ülke ekonomisini doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin regülasyonları açısından incelemiş ve Apostil Konvansiyonuna taraf olduğu için Ülkemizin de, yabancı şirketlerin iş yapma süreçlerini kolaylaştırdığına dikkat çekmekte ve diğer tüm ülkelere de yabancı yatırım performansını geliştirmek için Konvansiyona taraf olmalarını önermektedir (http://iab.worldbank.org).
La Haye Konvansiyonu da bu gerekçelere istinaden Ülkemizin e-Apostil sistemine dahil olmasını istemiştir. Sayın Bakanımızın isteği ve desteği üzerine eApostil Türkiye Projesi başlatılmış ve çalışmalara devam edilmektedir. İzmir’de düzenleyeceğimiz bu Konferansa, halihazırda e-Apostil sistemini benimseyen veya geçiş çalışmalarını yürüten 25 ülkenin Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde temsilcileri konuşmacı olarak katılımlarını teyit etmişlerdir. 70 farklı ülkeden de Konferansa katılım için kayıtlar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.
Konferansa katılım için kayıt şartı aranmaktadır. www.e-appizmirforum.com adresinden kayıt yaptırmak mümkündür.
E- Apostil Sistemi ve Faydaları
Ülkemizde gerek bireyler gerek şirketler her geçen gün daha çok online olmaya başlamışlardır. Hane halkının %43’ü ve işletmelerin ise %91’inin internet erişimine sahip olduğu ülkemizde, yaklaşık %40 oranında internet kullanıcısı kamu kurumlarıyla internet üzerinden özel amaçlarla etkileşimde bulunmaktadır.
Bu doğrultuda e-Devlet Ana Kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden bir e-devlet hizmeti olarak vatandaşlarımıza ve şirketlerimize sunulması gereken e-Apostil uygulaması, özellikle uluslararası ilişkilere bürokrasiyi ortadan kaldırarak hız kazandıracak, bilişim teknolojilerine dayalı bir sistem olduğu için de gereksiz maliyet ve masrafları bertaraf edecektir.
La Haye Konvansiyonu 2006 yılında Amerikan Noterler Birliği ile e-Apostil Pilot Projesini uygulamaya sokmuştur. Projenin yıllar içinde gösterdiği başarıya istinaden 2012 yılı başlarında “pilot” kelimesi atılmış ve artık bir bilişim sistemi olduğuna vurgu yapmak üzere e-Apostil Sistemi kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
e-Apostil birbirinden bağımsız olarak uygulamaya alınabilecek olan iki temel bileşenden oluşmaktadır:

  1. Elektronik Apostil verilmesi (e-Apostilles)
  2. Apostiller için bir e-Sicil oluşturulması ve işletilmesi

The e-APP is flexible insofar as: e-Apostil sisteminde bu iki bileşen biri diğerinden bağımsız olarak uygulamaya alınabileceği gibi, Ülkeler kendi yasal ve IT ortamlarına en uygun olan teknik çözümleri benimseme noktasında da serbesttirler.
e-Apostilin özünü güvenli elektronik imza ve zaman damgası oluşturmaktadır. Hem ilgili dokümanı oluşturan orijin ülke hem de dokümanın gönderileceği ilgili ülke doküman üzerindeki e-imzave zaman damgalarından, dokümanı oluşturanın kimliği ve dokümanın oluşturulma zamanını kolayca sorgulayabileceklerdir. Konvansiyon tarafından tek önerilen format Adobe PDF’tir.
E-apostil’i, ‘geleneksel’ kağıt temelli apostil sistemi ile karşılaştırdığımızda, e- apostil daha az zaman ve kaynak tüketimini sağlamakta ve bu özelliği ile Çevreci Bilişim Teknolojilerini (Green IT) desteklemektedir. E- Apostil bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar apostil taleplerini alma ve gönderme işlemlerini çevrimiçi yapabileceklerdir. E-kayıt bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar artık diğer ülkedeki apostillerin alıcıları ile doğrudan ilgilenmek zorunda kalmayacaklardır.
E-apostil ayrıca kamu belgelerin uluslararası dolaşımında, dökümanların doğrulanması işlemini de desteklemektedir. E-apostil bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar, mevcut imza veritabanları ile bir e-apostil sistemini entegre edebilir, böylece dayanılan belgenin aslı ekranda kolayca doğrulanmış olur. E- kayıt bileşenini uygulayarak,  Yetkili Makamlar için apostilin aslının olağan olarak doğrulanması işlemeni daha kolaylaşacaktır.
Bugüne kadar 13 ülkeye ait 60’ın üzerinde yetkili makamlar tarafından en azından e-apostilin bir bileşeni uygulanmıştır. Uygulayan devletlerin listesi La Haye Konvansiyonunun internet sitesinde “Apostil Kısmı” altında mevcuttur, www.hcch.net/upload/impl_chrt_e.pdf.  Türkiye gibi diğer devletler, bunlara Uruguay, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Avustralya da dahil olmak üzere e-apostil üzerine çalışmalarını sürdürmektedirler.
7. Uluslar arası e-APP İzmir Forumu, Türkiye’nin e-Apostil sistemine geçişinin resmi olarak ilan edileceği önemli bir toplantı olacaktır.