Program Çıktılarının T.Y.Y.Ç. ve T.A.Y. ile ilişikisi – Yaşar Üniversitesi
PO Programme Outcomes of Computer Engineering (In English) Match with TYYÇ Match with TAY
1 To apply knowledge of mathematics, computer science and engineering principles to reason about and solve original research and application problems in the field of computer engineering or related areas. 1,2,3,7 1,2,5
2 To demonstrate critical thinking skills in the field of computer engineering. 2,3,4 2,3,4,5
3 To analyze a problem, and identify the computing requirements appropriate to its solution. 2,3,4,5 3.5
4 To develop and use experimental and computational skills to solve research problems in the field of computer engineering. 3,5,7,8,9 3,4,5
5 To communicate effectively with a range of audiences by demonstrating oral and written communication skills in the technical aspects of computer engineering. 5,6,10,11,12 6,7,8
6 To command oral and written communication skills in a foreign language. 13.14 8
7 To apply and inspect scientific, social and ethical values and responsibilities in the field of computer engineering. 10,11,12,15 9,10
8 To recognize the importance of life-long learning to update the knowledge by following the current developments. 8.9 7
9 To use computer engineering problem solving skills in interdisciplinary work. 5,10,11 6.8
10 To lead multidisciplinary teams, come up with solutions in complicated situations and take responsibility. 5,6,10,15,16 6.8

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)      
TYYC Düzeyi BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı) YETKİNLİKLER   
      Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
6 LİSANS 1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 4- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme. 7-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 10- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 15- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
    3- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 5- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. 8- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. 11-  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.  
      6- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. 9-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. 12-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 16- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
          13- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.  
          14-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.  

 

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ     
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal) BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı) YETKİNLİKLER   
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. 6-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 7-Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler. 8-Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 10-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
  3-Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir.     9-Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.  
  4-Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.        
  5-Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.