Projeler – Yaşar Üniversitesi
  • İZKA/EBSO Projesi, Proje No Referans: TR31/2011/DFD01, “Savunma Sanayine Tedarikçi Olabilecek İzmir Firmalarını İçeren Sektör Analizi”, 2011
  • Aydın ÖZTÜRK, 3-Boyutlu Tasarım Yazılımı İçin Gerçek Zamanlı Global Işıklandırma Modülünün Geliştirilmesi. Sanayi Bakanlığına sunuldu. Ekim, 2011.
  • Ahmet KOLTUKSUZ, TUBİTAK-TEYDEP 3100478 Nolu “I-Mobile Framework” projesinde Güvenlik Danışmanı olarak yer almakta.
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü- Avrupa Birliği, 7. Çerçeve bünyesinde yürütülmekte olan Lifelong Learning Erasmus Intensive Programs (Erasmus-IP) projesi kapsamında;16-29 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere, “The Information Warfare, Cyber Warfare and Open Sources Intelligence – IWOSI” isimli eğitim projesi alındı. Yürütücüsü: Ahmet KOLTUKSUZ
  • Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde-Avrupa Birliği, 7. Çerçeve bünyesinde yürütülmekte olan Lifelong Learning Erasmus Intensive Programs (Erasmus-IP) projesi kapsamında Network Forensics adlı IP projesinin 4. senesi Avusturya’da yapılacak olup, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ortak olarak kabul edilmiştir.
  • Aydın ÖZTÜRK, Copula dağılımlarına dayalı bir yansıma modeli (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca desteklenen proje (Proje no. 108E007)

 

DETAYLI BİLGİLER:

Copula dağılımlarına dayalı bir yansıma modeli

Herhangi bir aydınlatma ortamında bulunan bir cismin yüzeyindeki bir noktaya bakıldığında yalnızca o noktadan yansıyan ışığı görürüz. Aslında, ışığın yüzey ile ilişkisi karmaşık bir süreçtir. Işık kaynağının tipi, yüzey materyalinin cinsi, yüzeyin konumu ve eğimi gibi faktörler bu süreci doğrudan etkilemektedir.

Fotoğraf kalitesinde gerçekçi görüntülerin elde edilmesi, bilgisayar grafiklerinde üzerinde durulan önemli konulardan biridir. Yüzey yansımasının gerçeğe yakın biçimde benzetimi için bugüne kadar çeşitli modeler geliştirilmiştir. Bu modeler, genel olarak aydınlanma denklemi cinsinden ifade edilmiştir. Çift-yönlü yansıma dağılım modelleri (Bidirectional Reflectance Distribution Functions (BRDFs)) çok yaygın olarak yüzey yansımasını temsil etmek amacıyla kullanılmıştır.

Bu projede, ölçülmüş BRDF verilerine dayalı olarak bir yansıma modeli geliştirilmiştir. BRDF, olasılık konsepti çerçevesinde modellenmiştir. Uygun bir normalizasyondandan sonra BRDF, gelen ve giden ışık vekötrlerine ilişkin elevasyon ve azimut açılarının dört-değişkenli bir olasılık dağılım fonksiyonu şeklinde düşünülmüştür. Bu bağlamda, Archimedean copula ailesinden çok değişkenli bir dağılım fonksiyonu kullanılmıştır.

Aşağıdaki şekillerde bu çalışmaya ilişkin bazı sonuçlar verilmiştir.

Çeşitli malzemeleri kullanarak Frank modeliyle elde edilen küre görüntüleri. Sütunlar (soldan sağa): Dark-blue paint, blue-metallic-paint, fruitwood-241, nickel, yellow-matte-plastic and chrome-steel. Sıralar (yukarıdan aşağıya): Ölçülmüş verilerden , Frank modelinden ve bunların farklarından elde edilen görüntüler.

Sol üst: Ölçülmüş BRDF verilerinden elde edilen referans görüntü. Sağ üst:Lawrence et al’ın görüntüsü. Sol alt:Ward modeline gore görüntü. Sağ alt: Copula modeline gore görüntü. Fark görüntüler ilgili şekil üzerinde gösterilmiştir.

Sol: Copula modeline gore elde edilen görüntü. Orta: Aynı Frank modelinde gelen ve giden ışıkların yeri değiştirilerek elde edilen görüntü. Sağ: Fark görüntü.

 

Avrupa Birliği Projesi, Leonardo da Vinci Programı, “Doğal Mirasın tanıtımı için Öğretim Stratejileri–EDUNATHER (www.edunather.avmap.gr)”, (2005-2009).

Proje Üyeleri: Tayfun Taner, Murat Komesli, Ahmed Rana, Ayselin Yıldız

Doğal Mirasın tanıtımı için Öğretim Stratejileri (EDUNATHER), Avrupa Birliği Projesi, Leonardo da Vinci Programı ile finanse edilen bir projedir. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Romanya ve Malta ülkelerinden birçok akademik ve uzman personelin görev aldığı uluslar arası bir projedir. Öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getiren pilot bir proje niteliğindedir.

Pilot proje, eğitim süreçlerine veb tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi ile yaklaşım sunmaktadır. Veb tabanlı CBS platformu, Yer Bilimleri alanında uygulanan bir öncü proje niteliğindedir.

Projenin amacı, birçok disiplinden elde edilen veriler (idari, topoğrafik, fiziksel, jeolojik, hidrolojik, jeomorfolojik, zirai, vb.) ile “on-line” bir mekansal veri tabanı geliştirmektir. “On-line” veritabanı bilgiyi sunma ve işleme görevini yerine getirmektedir. Aynı zamanda öğrencilere çoklu ortam uygulamaları ile zenginleştirilmiş e-öğrenme ortamı sunmaktadır.