Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar Raporuna Alternatif Bakış, 5 Haziran 2013 – Yaşar Üniversitesi

Küresel Eğilimler 2030: Alternatif Dünyalar Raporuna Alternatif Bakış, 5 Haziran 2013